Over SCOH

Welkom bij Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). Wij zijn een schoolbestuur voor 21 peuterscholen, 32 basisscholen, 3 scholen met speciaal basisonderwijs, 1 school met (voortgezet) speciaal onderwijs en 1 school met praktijkonderwijs. Onze scholen vormen samen een kleurrijk palet. Kinderen krijgen bij ons de kans om zich te ontplooien van peuter tot puber. Vanaf 2,5 jaar zijn zij welkom bij onze peuterscholen. 

Strategische Koers tot 2030
Juf in een klas vol kinderen
illustratief pictogram
Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad denkt en beslist met SCOH mee. We sluiten niemand uit, iedereen mag zich verkiesbaar stellen.

Meer weten en aanmelden

illustratief pictogram
Publicaties

Zoek je naar bepaalde documenten zoals de statuten of strategische agenda? Bekijk dan de webpagina publicaties.

Naar publicaties

illustratief pictogram
Actueel

Ontdek het laatste nieuws van SCOH.

 

Naar actueel